Protokoll der Mitgliederversammlung 2009

Fachkommission Diabetes in Bayern E.V.
Protokoll der FKDB-Mitgliederversammlung vom 15.7.2009
(München, den 12.07.2010 - P.Bottermann)